Previous Next

Vår syn på ledarskap på Ascend

15 February, 2018

Vilket ledarskap tror vi på för att bygga det bolag vi själva alltid velat arbeta på? Detta var en av de första frågorna som vi ställde oss när vi grundade Ascend. 

När vi grundade Ascend, var vi tidigt klara över att vi ville bygga ett bolag utan hierarkier och strikta strukturer. Av erfarenhet vet vi att stödja och uppmuntra ett starkt självledarskap är det som kännetecknar en attraktiv arbetsplats, dvs förmågan att kunna leda sig själv i det dagliga arbetet. Som konsult är detta en av de viktigaste förmågorna att inneha, men för att lyckas måste man få rätt förutsättningar för att kunna leda och organisera sig själv. 

Inom Ascend har vi tre värdeord, där ett av dem är ”Inclusive” vilket genomsyrar allt vi gör. Alla på Ascend sätter tillsammans målen för vårt företag och vi säkerställer att alla vet hur man själv bidrar till att nå våra mål. Genom att varje person också sätter upp tydliga mål för sig själv, driver man sin egen utveckling och blir en viktig kugge i hjulet för att uppnå företagets mål. Självledarskap blir bara framgångsrikt om man får de förutsättningar och stöd som krävs för att uppnå sina mål. 

I det dagliga konsultarbetet är det kollegorna i teamet man jobbar i som ger coaching och konstruktiv feedback för att man ska utvecklas. Utöver det har varje Ascendkonsult en partnermentor, dvs en person i partnergruppen som stöttar konsulten med att formulera mål, utvecklingsområden och hur man kan bidra till Ascends framgång. Varje år byter man partnermentor för att på så sätt få stöd och sparring av olika seniora personer på bolaget.

På Ascend har vi valt att inte ha en fast chef, eller VD. Bolagets partners utgör ledningsgruppen och de operativa ansvaren såsom ekonomi, försäljning och rekrytering fördelas mellan de som ingår i ledningsgruppen. Ansvaren roterar årsvis mellan partners, även rollen som Managing Partner roterar. På så vis fastnar vi inte i gamla vanor, utan varje person kommer in med nya infallsvinklar och idéer för hur vi effektivast driver varje område inom bolaget. 

Tillsammans utgör självledarskapet, inkluderande målsättningsarbete och stöttande ledarskap och återkoppling av seniora medarbetare, det ledarskap vi tror på inom Ascend för att skapa en inspirerande och utvecklande arbetsplats. I korthet gör vi det genom att skapa delaktighet baserat på tre principer:

  1. Självledarskap – varje Ascendkonsult ansvarar för sin egen utveckling och bidrag till bolagets framgång
  2. Varje konsult har en partnermentor som skiftas årsvis
  3. Operativa nyckelroller inklusive rollen som Managing Partner roterar i ledningsgruppen – för att inte bli fast i en och samma struktur för länge.

Tillsammans har det bidragit till att skapa ett otroligt engagemang och driv inom Ascend, där alla vill och kan vara med och bygga vårt bolag.

Other articles you might like
Get to Know Johan Agnvall
The purpose of the office
Ascend advices ICG on its acquisition of Iver
View all