Previous Next

Tillsammans bygger vi Ascend

25 February, 2019

På Ascend värderas entreprenörsanda och vilja att bygga bolag högt. En av våra framgångsfaktorer är tron på att det är vi på Ascend som tillsammans formar vad Ascend är och ska bli i framtiden. Det betyder bland annat att vi konsulter engagerar oss i olika team internt i frågor som vi brinner för och som bidrar till att bygga Ascend. Vi tänkte nu ge er en inblick i det arbetet genom att de olika teamen själva har fått presentera sitt arbete och fokus. 

Team Expertis:

"Ascend är ett bolag med väldigt många duktiga kollegor. Att kunskap sprids mellan oss är centralt för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att utvecklas. Expertis-gruppen jobbar på ett roligt och innovativt sätt för att vårda vårt strukturkapital, göra omvärldsanalyser och säkra att vi vet det vi behöver veta.

Vi på Ascend vet att det är genom våra aktiva konsulter som är ute i verkligheten som vi bygger vår kompetens. Nyckeln är att göra detta tillgängligt för alla på ett snabbt och smidigt sätt tillsammans med relevant forskning."

Team Rekrytering:

"Vi är ständigt på jakt efter nya fantastiska medarbetare. Vi strävar alltid mot att jobba i team på Ascend och så också i rekryteringen, där vi är en mindre grupp konsulter som håller ihop och driver arbetet.

På intervjuerna är vi alltid två och när det är intensiva rekryteringsperioder engageras nästan halva företaget i processen. Det tycker vi är viktigt och bra! Det är nämligen våra nya medarbetare som kommer vara med och bygga vårt bolag i framtiden och vi är nyfikna på att lära känna dem! Tveka inte att höra av er för ett förutsättningslöst möte eller en lunch – vi vill ses!"

Team Marknad:

"I marknadsgruppen sätts den strategiska riktningen för Ascends marknadsföring. Vart ska vi synas, hur ska det se ut när vi syns och varför syns vi i olika kanaler är frågor vi besvarar. Vidare leder vi arbetet med att utveckla och skapa all extern kommunikation i samarbete med övriga kollegor på Ascend. Detta betyder att vi skriver artiklar, spelar in filmer, utvecklar vår hemsida och publicerar kampanjer i våra sociala kanaler. Det är ett kreativt teamarbete som är en viktig pusselbit i Ascends varumärkesbyggande."

Team People:

"På Ascend har vi inte en HR-avdelning som bygger och genomför processer och strukturer för HR-relaterade områden. Istället har vi en grupp konsulter som tillsammans bildar "Ascend People".

Ascend People ansvarar för alla de verktyg och metoder som gör det möjligt för våra konsulter att utvecklas och förbättras. En väldigt viktig aspekt av Ascend People, förutom att utveckla processer och verktyg, är att se till att alla vi som arbetar på Ascend känner oss inkluderade, att vi trivs och att vi har kul tillsammans. Som konsult tillbringar vi större delen av vår tid hos kund. Det gör det viktigt att tiden vi har tillsammans bygger de värderingar och den kultur som gör Ascend till en inspirerande, inkluderande och rolig arbetsplats."

Team Affärsutveckling:

"Grunden till framgångsrik konsultförsäljning är enastående leveranser, vilket innebär att alla Ascendare har en viktig roll i vårt försäljningsarbete. För att driva, koordinera och utveckla vår försäljning har vi också ett internt försäljningsteam som liksom övriga interna grupperingar består av enbart konsulter, som i detta fall brinner lite extra för försäljning.

Under 2019 driver vi ett antal riktade initiativ inom ramen för vår interna försäljningsgruppering. Exempel på frågeställningar vi ser över i år är hur vi kompletterar vår tjänsteportfölj med ett egenutvecklat digitalt verktyg. Vidare är frågan kring digitalisering ständigt relevant, och hur vi på Ascend säkerställer att vi alltid håller oss i teknologins framkant. Målbilden för oss är att alltid kunna leverera den bästa lösningen på komplicerade frågeställningar.

Sitter ni med en komplex affärsutmaning som ni inte vet hur ni skall tackla? Tveka inte att höra av er!"

Team Ekonomi:

"På Ascend sköter våra konsulter bolagets ekonomi med stöd från vår redovisningsbyrå. Detta innebär att ekonomigruppen bland annat hanterar löner och inköp, gör kassaflödes-, intäkts- och kostnadsanalyser samt bokslut. Transparens är något som Ascend värdesätter och genom att låta konsulter vara med och driva ekonomiarbetet i bolaget ökar både insynen och förståelsen för hur Ascend fungerar och vad som gör oss lönsamma.

Utöver de traditionella uppgifterna som finns bland de flesta bolags ekonomiavdelningar får även ekonomigruppen driva förbättringsinitiativ som på sikt ska öka Ascends interna kontroll, uppföljning och effektivitet. Ett exempel på detta är automatisering av finansiell rapportering, tillgänglig för samtliga konsulter, som ger insyn i allt från bolagets resultat till projektlönsamhet och kostnadsdrivare."

Other articles you might like
Get to Know Johan Agnvall
The purpose of the office
Ascend advices ICG on its acquisition of Iver
View all