Previous Next

Vill du bli en outstanding projektledare?

20 August, 2019

Grunden till att bli en framgångsrik managementkonsult är att vara en duktig projektledare. Men vad är det som skiljer en bra projektledare från en som är riktigt outstanding?

En bra projektledare arbetar självklart strukturerat, är organiserad, duktig på att multitaska och har koll på detaljerna. Men en projektledare som briljerar har också en unik förmåga att lyfta teamet och få hela teamet att bidra till att lösa problem. Han eller hon låter majoriteten av sin tid gå åt till att coacha och stötta teamet istället för att sätta sig själv i centrum, hitta lösningarna själv och säga åt teamet vad de ska göra.

En riktigt bra projektledare låter också teamet växa och utvecklas genom att lära av svårigheter och misstag. Det är vanligt att projektledare själv tar åt sig ansvaret om något går fel, men att låta teamet gemensamt hitta lösningar och utvärdera vad det var som gick fel gör att utvecklingskurvan för teamet blir ännu brantare.

Slutligen har en duktig projektledare förmågan att identifiera vad varje individ i teamet motiveras och drivs av, för att kunna skapa ett riktigt högpresterande team. Nöjda och glada medarbetare ökar produktiviteten - och därmed slutresultatet.

Nästa gång du ska ta dig an rollen som projektledare, ha dessa tre saker i åtanke:

  1. Lägg majoriteten av din tid till coaching och stöttning av teamet
  2. Låt teamet gemensamt hitta lösningar till problem som uppstår
  3. Skapa förståelse för vad varje teammedlem drivs och motiveras av
Other articles you might like
Get to Know Johan Agnvall
The purpose of the office
Ascend advices ICG on its acquisition of Iver
View all