Previous Next

Get to Know Daniel Nordenström

16 May, 2019

Daniel Nordenström, Senior Consultant

Sedan jag började på Ascend har jag hunnit jobba med ett flertal branscher och med vitt skilda typer av projekt. Den röda tråden har varit hur vi har tagit oss an projekten genom ett tätt samarbete med kunden för att skapa förutsättningar för förändringarna. Att arbeta nära och tillsammans med kunden har visat sig framgångsrikt, men även roligt och lärorikt.

Internt utmärker sig Ascend genom sin ambition om öppenhet och hur alla som vill är med och påverkar utvecklingen av bolaget genom att involvera sig i olika interna områden. Med bakgrund inom ekonomi föll det sig naturligt att jag involverade mig i vår interna ekonomi, men jag är även involverad inom till exempel våra HR-frågor. Jag upplever att vi har byggt en kultur med stark sammanhållning där man anstränger sig för att hjälpa varandra. Det ger en familjär känsla när man är hemma på kontoret.

Jag har familj så jag uppskattar att vi har förståelse för våra olika prioriteringar och att vi därmed försöker nå en hållbar flexibilitet i hur vi arbetar utan att ge avkall kvaliteten i det vi levererar.

Förutom att umgås med min familj försöker jag hinna med att träffa vänner, springa och följa NFL.

Other articles you might like
Get to Know Erik Zachrisson
Ascend goes into the wild
Ascend doing good together with Quizrr
View all