Previous Next

Get to Know Axel Eriksson

28 February, 2019

Axel Eriksson, Manager

Min konsultbana började kort efter att ha studerat ekonomi- och organisationsvetenskap i Lund. Efter att ha arbetat i ett antal år med risk, intern kontroll, IT-styrning och privacy valde jag att börja på Ascend. På Ascend arbetar jag framförallt med strategi, transformation och privacy.  Ascend är en perfekt arbetsgivare om man vill vara med och påverka hur vi ska utveckla bolaget samt hjälpa våra kunder. Enligt mig är det bästa med att vara konsult att man sällan är uttråkad. Det finns alltid möjlighet att få insyn i nya områden samt öka sin förståelse för vilka utmaningar och lösningar organisationer i olika branscher har.

För mig är det viktigt att vi som konsulter gör skillnad, men även att vi överför kunskap till våra kunder. Att kunna hjälpa kunder med att sätta mål, men att även stötta dem i transformeringar som behövs får att uppnå dessa mål är kritiskt för att skapa värde av våra insatser. Det är därför viktigt för oss att inkludera våra kunder så mycket som möjligt i dessa resor – det är ofta hos kunderna och deras medarbetare lösningarna finns!

Other articles you might like
Get to Know Ludvig Bengtsson
Get to know our interns 2020
Get to Know Martin Persson
View all