Previous Next

Ascend Bootcamp - ett kraftfullt sätt för lärande

5 April, 2019

På Ascend tror vi att vi bäst lär oss genom att arbeta tillsammans och lösa problem i upplevelsebaserad träning. Därför samlar vi varje år hela bolaget och kör en intensiv Bootcamp. I år var temat digital transformation och hur vi kan vidareutveckla våra kunskaper och hjälpa våra kunder genom en. Vi tror att digital transformation handlar om så mycket mer än tekniken. Det handlar även om nya sätt att se på sin affärsmodell, hur man utvecklar och tar till vara på kompetensen i bolaget och hur man kan skapa den bästa möjliga kundupplevelsen för sina kunder.

Vi på Ascend är specialiserade på upplevelsebaserad träning. Därför är det naturligt att det är sättet vi också använder när vi vidareutvecklar vår egen kompetens. Upplägget brukar vara att vi bygger ett fiktivt kund-case som vi sedan simulerar genom rollspel och interaktion med ett antal nyckelpersoner hos den fiktiva kunden, spelade av en fakultet från oss. Problemställningen i caset ska typiskt lösas med hjälp av ett angreppsätt eller arbetssätt som vi vill träna på, för att ge våra konsulter möjlighet att prova på och lära sig i en trygg miljö. I år testade vi ett nytt sätt att göra detta på genom att bjuda in en kund som presenterade sitt bolag och deras utmaningar inom området digital transformation. Dessa utmaningar lät vi sedan team om 5 - 6 konsulter jobba med under 2 dygn för att sedan presentera lösningar för en fakultet bestående av kunden och representanter från Ascend. Detta arbetssätt var mycket uppskattat av så väl medarbetarna på Ascend som kunden.

Kunden, ett svenskt industribolag med långa anor i tillverkningsindustrin, genomgår som många andra bolag en stor transformation just nu. Vi tittade närmare på hur de kan sälja sina produkter som tjänster, genomföra en kompetensinventering och plan framåt, samt hur de kan komma närmare sin kund och möta dem i både digitala och analoga kanaler.

 ”Detta är helt klart ett vinnande koncept som vi kommer utveckla vidare och fortsätta med. Att ha en kund på plats under en konsultutbildning kan kännas både utlämnade och läskigt, men med rätt person från kunden och tydliga förväntningar hos alla – att det är lärande som står i fokus – så blir det riktigt kraftfullt.” /Johanna Häägg – projektledare för Bootcamp 2019.

Other articles you might like
Get to Know Johan Agnvall
The purpose of the office
Ascend advices ICG on its acquisition of Iver
View all